Презентація Стратегії швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки

(

9 липня 2015 року Швейцарським бюро співробітництва в Україні було представлено  нову Стратегію швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки
(www.eda.admin.ch)

За період Стратегії швейцарського співробітництва з Україною з 2011 по 2014 роки у сфері фінансової та економічної стійкості, завдяки швейцарській допомозі, значно покращився діловий клімат, був схвалений новий закон про платонеспроможність, який покращує нормативно-правову базу, проведено важливі реформи зі спрощення системи видачі дозволів і ліцензій у сільськогосподарському секторі. Результати, досягнуті в сільськогосподарському секторі, зазначаються як особливо перспективні, оскільки сільське господарство є одним із небагатьох секторів економіки, який неухильно зростає протягом останніх кількох років і має потенціал до залучення іноземних інвестицій. Завдяки комплексним заходам із розбудови потенціалу, українські виробники змогли вийти на нові ринки. Зокрема відмічається стрімке збільшення експортного ринку органічних продуктів, а в Карпатському регіоні успішне запровадження інноваційного підходу до створення регіональної торгової марки.

Серед стратегічних напрямків і пріоритетів на 2015-2018 роки, таких як врядування та відновлення миру, охорони здоров’я, сталого використання енергоресурсів та міського розвитку, у напрямку сталого економічного розвитку відбуватиметься подальше зміцнення приватного сектора, зокрема, малих і середніх підприємств шляхом нарощування потенціалу, доступу до фінансування та розширення обсягів ринку. Заходи з розширення обсягів ринку аграрними малими та середніми підприємствами можуть включати зміцнення конкурентоспроможності останніх завдяки сертифікованому органічному виробництву, шляхом стимулювання експорту за рахунок визначення та застосування нових стандартів, а також сприяючи виходу на ринки шляхом участі в міжнародних виставках.

Одним з індикаторів результатів швейцарської програмної діяльності є збільшення обсягів продажів сертифікованих органічних продуктів на внутрішньому ринку. Розвиток органічних малих і середніх підприємств і підтримка конкурентоспроможних органічних сертифікаційних послуг повинні сприяти сталому зростанню в аграрному секторі.

Стратегія передбачає декілька шляхів надання допомоги, зокрема надання підтримки аграрним малим і середнім підприємствам у полегшенні доступу до міжнародних ринків (стандарти якості продуктів харчування і приватні добровільні стандарти сталості, допомога веденню органічного сільського господарства, надання посередницьких послуг).

Інформацію стосовно інших напрямків Стратегії швейцарського співробітництва з Україною можна прочитати у повному тексті Стратегії швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2018 роки.