Компоненти проекту

Проект «Розвиток органічного ринку в Україні» буде розвивати два різні виробничо-збутові ланцюги: сільськогосподарські орні культури та молочну продукцію, які мають сильний ринковий потенціал. В той час, як сертифікований виробничо-збутовий ланцюг органічних сільськогосподарських орних культур (компонента 1) спрямований на експортний ринок, сертифікований виробничо-збутовий ланцюг органічної молочної продукції (компонента 2) орієнтується на внутрішній ринок. Розвиток цих сертифікованих органічних виробничо-збутових ланцюгів буде супроводжуватися заходами для підвищення доступності та якості консультацій та інших послуг для органічного сектору (компонента 4) та формування сприятливого бізнес середовища (компонента 5) для органічного сектору через політичний діалог на регіональному (обласному) та національному рівнях. Крім того, проект сприяє просуванню економічного розвитку регіону Українських Карпат, місцевості з сильним туристичним потенціалом, шляхом створення торгової марки для регіональних харчових продуктів (компонента 3).

У проекті використовуються такі методики, як Лідерський підхід та Підхід спільної ринкової участі (PMCA).
Лідерський підхід включає роботу напряму з впливовими учасниками ринку у рамках виробничо-збутового ланцюга, «лідерами», які володіють економічними засобами для того, щоб управляти процесом інновацій, використовуючи власні інвестиції, а також для того, щоб відігравати роль першопрохідців у розвитку нових ринків. Лідери також діють як «центри знань» та приклади для інших учасників ринку у рамках виробничо-збутового ланцюга.
Підхід спільної ринкової участі (PMCA), який застосовано до третьої компоненти проекту (Карпатська торгова марка), вибудовує довіру та сприяє співпраці у виробничо-збутовому ланцюгу, таким чином, допомагаючи розвивати та використовувати нові можливості ринку.