Подяки

Бенефіціари та реципієнти

Прямими реципієнтами проекту "Розвиток органічного ринку в Україні" є малі та середні підприємства виробничо-збутових ланцюгів у органічних сільськогосподарських орних культурах та молочних продуктах, а також малі та середні підприємства з Карпатського регіону, включаючи виробників, переробників, трейдерів, представників роздрібної торгівлі, експортерів та надавачів послуг. Крім того, представники державної влади на регіональному (обласному) та національному рівнях в Україні також отримають користь від проекту.
Непрямими реципієнтами є споживачі, окільки вони отримають користь від більш широкого асортименту наявних сертифікованих органічних продуктів.
Бенефіціар проекту - Міністерство аграрної політики та продовольства України.